Nieuws 5 juni 2023
Detail page

De overheidssteun voor de plaatsing van gascondensatieketels wordt dit jaar nog afgeschaft. De Vlaamse regering heeft vorige week de principïele beslissing genomen om de premie voor een gascondensatieketel stop te zetten voor eindfacturen vanaf 1 november 2023. De premie (in Mijn VerbouwPremie) zal nog kunnen worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2024, op voorwaarde dat de eindfactuur dateert van voor 1 november 2023 (en facturen maximaal 2 jaar oud zijn, op het ogenblik van de aanvraag). 

De beslissing zal normaliter nog voor het zomerreces worden goedgekeurd. De beslissing kadert in het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030, dat de Vlaamse regering al eerder in mei goedkeurde.  

Premie tot 2500 euro

Wie investeert in een gascondensatieketel (met productlabel A), kan hiervoor momenteel een premie aanvragen binnen Mijn VerbouwPremie. Deze premie bedraagt maximaal 1800 euro voor eigenaar- bewoners uit de laagste inkomenscategorie of verhuurders via een sociaal verhuurkantoor (SVK) die een gascondensatieketel plaatsen. De premie kan oplopen tot 2500 euro, als dit ter vervanging is van een stookolieketel.  

Verbouwers die investeren in duurzame energie, kunnen nog steeds rekenen op premies voor warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers. 

Alle voorwaarden zijn terug te vinden op www.mijnverbouwpremie.be.

(Bron: Vlaamse overheid)