VERLAAGD BTW-TARIEF 6% VOOR AFBRAAK EN OPBOUW. BEN JIJ MEE?

Sinds begin januari 2021 kunnen kopers van vastgoed genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel die loopt tot 31 december 2022.Om van de maatregel te kunnen genieten moeten zowel de verkoper als de koper aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar hoe kan je jouw klanten hierover het best adviseren? 

Door de coronacrisis vreesde de bouwsector dat er minder nieuwe opdrachten zouden binnenkomen. De regering voerde daarom deze tijdelijke maatregel in om de bouwsector de ondersteunen. Naast steun aan de bouwsector speelt ook duurzaamheid een rol. De bedoeling is om verouderde woningen te vervangen door energiezuinige. 

De wet is van kracht sinds 1 januari van dit jaar, maar er bestond lang onduidelijkheid over de precieze voorwaarden. Als makelaar is het dan ook jouw taak om de klant correct en tijdig te informeren!

Voorwaarden

Tijdens dit webinar overlopen we in detail de voorwaarden waaraan beide partijen moeten voldoen. We bekijken de meest voorkomende gevallen uit de praktijk en gaan hierbij uit van een aantal praktische hypothesen: aankoop via promotor, cohousing, verhinderend bezit, … Sommige mensen denken bijvoorbeeld dat elk nieuwbouwproject in aanmerking komt, maar dat is dus niet zo. De regel is enkel van toepassing op sloop- en nieuwbouwprojecten, met andere woorden, er moet een gebouw worden afgebroken. 

Een ander belangrijk element is de bewoonbare oppervlakte. Enkel projecten met een bewoonbare oppervlakte van kleiner dan 200 m² komen in aanmerking. Een derde punt waarmee je rekening moet houden is dat de nieuwbouwwoning je enige en eigen woning moet zijn. Daarbovenop moet je er minstens vijf jaar wonen of je zal een deel van het bedrag terug moeten betalen. 

En zo zijn er nog meer regeltjes en uitzonderingen waarmee je als bouwpromotor, aannemer of vastgoedmakelaar rekening moet houden. We staan daarom ook stil bij de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en bekijken de antwoorden die de btw-administratie de afgelopen maanden heeft verstrekt. 

Bestaande 6% btw-regel

Tot slot wordt deze tijdelijke maatregel in perspectief geplaatst en maken we de vergelijking met de reeds bestaande 6% btw-regeling in de 32 centrumsteden. De nieuwe regeling voor heel België heeft haar eigen voorwaarden en bestaat naast de huidige voor de centrumsteden. Voor particuliere bouwheren in de 32 centrumsteden geldt de nieuwe regeling echter niet. Zij kunnen enkel de reeds bestaande regeling voor afbraak en wederopbouw toepassen. 

Op de renovatie van woningen ouder dan tien jaar was ook al langer een tarief van 6% btw van toepassing. Maar voortaan kan ook slopen en wederopbouwen tijdelijk aan hetzelfde tarief. Voor het eerst kan een nieuw heropgebouwde woning dus door een bouwpromotor verkocht worden aan het btw-tarief van 6%. Uiteraard op voorwaarde dat de koper een natuurlijke persoon is en aan alle voorwaarden is voldaan. Dat was hiervoor onder geen enkele regeling mogelijk. 

Belangrijke opleiding

Voor jou als makelaar zijn er dus heel wat zaken om te onderzoeken en te bevragen in het kader van deze nieuwe regel. Met dit in het achterhoofd hebben wij samen met docent Yoeri Note deze opleiding samengesteld. Met enkele data nog dit voorjaar en reeds nieuwe data in het najaar heb je uitgebreid de kans om deze belangrijke actuele opleiding mee te pikken. Zo kan je jouw klant zo goed mogelijk informeren en de beste prijs bieden.